Halkla İlişkiler

Bölge Müdürlüğünün medya ile ilişkisini kurarak sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak,  kurum içi özel faaliyetlerin organizasyonunu yapmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, sanayici ile Bölge Müdürlüğü arasındaki ilişkileri geliştirmek, Bölge Müdürlüğünün çalışmalarından sanayicileri haberdar etmek.