Çevre Yönetim Birimi

                 Bölgede faaliyete geçmeyi planlayan veya faaliyette olan katılımcılara Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı yasal mevzuatların uygulamalarında destek hizmeti vererek, güvenilebilir çözümler üretmeye katkıda bulunmaktadır. Çevre Yönetim Sistemi için gerekli ihtiyaçları belirlemekte, belirlenen ihtiyaçlara idari ve finansal politikalar geliştirerek sorunlara yönelik kalıcı çözümler üretmektedir.

                 Çevre yönetim birimi; üretim faaliyetinde bulunan katılımcılara sosyal, çevre ve ekonomik koşulların en uygun şekilde kullanılmasına olanak sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı amaçlamaktadır. Böylelikle ulusal ve uluslararası pazar koşullarına uygun üretim yapılması desteklenmektir.