Elektrik

Elektrik Hizmetleri ;

Kocaeli-Gebze VI İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/2520-1/1624 Lisans numarası ile 13.04.2010 tarihinden itibaren onaylı sınırları içinde faaliyet göstermek üzere 49 (Kırk dokuz) yıl süre ile “ OSB Elektrik Dağıtım Lisansı “ almıştır.

Mevcut enerji ihtiyacı Nuh Çimento 154/34,5 kV İndirici Merkezden karşılanmaktadır.

OSB’miz kurulu gücü proje tamamlandığında toplam 170 MVA kurulu güç öngörülmekte olup,  Mevcut gücümüz 50 MVA’dır.

2015 yılı sonu itibari ile 25 adet dağıtım merkezi 9 km ring hat, 70 adet fabrika YG trafo tesisi enerjilidir. Toplam elektrik dağıtım şebekesinde 282 adet metal-enclosed YG panolu şebeke tamamlanarak, gelecek fabrikaların büyük bir kısmına enerji bağlantısı hazır hale getirilmiştir. Katılımcılarına elektrik enerjisini kesintisiz ve kaliteli olarak sunmak, şebekede olabilecek arızaları minimumda tutacak şekilde, YG-AG şebekesi, 2×2 metre beton galeri tüneller içinde verilmekte, fabrikaların arızaları kendi aralarında tüketimlerini etkilemeyecek şekilde tasarlanan dağıtım – tevzi kabinlerinin ekipmanları periyodik bakımları ile ilave şebeke işlerini yapma seçeneği ve gelecekteki enerji talebini yeni yatırım yapılmasına gerek kalmadan arttırabileceği gibi olanaklar sunularak 24 saat 365 gün kesintisiz hizmet verilmektedir.

Yollar ve çevre aydınlatması LED armatürler ile yapılarak elektrik tüketiminde büyük ölçüde tasarruf sağlanmaktadır. Katılımcıların, haberleşme ihtiyaçları fiber optik kablo ile her fabrikaya 12 core verilerek sağlanmaktadır. Türkiye’de ilk örneklerden biri olan yolların yerden ısıtmalı kar ve buz eritme sistemi gerçekleştirilmiş, kış şartlarında kesintisiz ulaşım sağlanmaktadır.