Park & Peyzaj

Temel ve nihai hedefi yeşil OSB olmak olan İMES OSB’de 74.532 m2 bitkilendirilmek üzere, yeşil alan olarak ayrılmıştır.

  • Fabrika parsellerindeki yeşil alanların, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgesi uygulama yönetmeliklere uygun olarak yapılmasından
  • Çalışan ve ziyaretçilerin doğa içinde vakit geçirebilmeleri için tesis edilmesi düşünülen cep parkların ve diğer yeşil alanların peyzaj tasarımı yapılmasından, uygulanması ve bakımının yapılmasından
  • 069 m2 İMES OSB Özel ormanına ait uygun ağaçlandırma projelerini hazırlanması, bu alanların korunması ve yönetilmesinden sorumludur.